Studieschuld loopt hoog op

De studieschuld van studenten loopt in rap tempo op. Bijna de helft van de studenten leent, gemiddeld bijna 400 euro per maand. Noodzakelijk? Niet echt, een kwart van de lenende studenten leent om relaxed te kunnen studeren.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het leengedrag van studenten van het Nibud. Reden genoeg voor studenten (en hun ouders) om eens kritisch naar hun leengedrag te kijken.

De cijfers liegen er niet om. Van de huidige eerstejaars studenten heeft een kwart al een rentedragende lening aangevraagd en maakt één op de drie gebruik van het collegegeldkrediet. Een eerstejaars student leent gemiddeld 320 euro per maand en heeft zo na vier jaar een studieschuld van minimaal 15.360 euro. En dat is nog exclusief rente! De gemiddelde schuld van studenten die in 2008 hun studie hebben beëindigd, was in januari 2009 nog zo’n 12.500 euro (inclusief rente). Vier jaar eerder was het zelfs nog net geen 10.000 euro (inclusief rente). De studieschuld stijgt dus enorm. En dat is zorgwekkend.

Relaxed studeren?

De studielening is de belangrijkste lening die studenten hebben. Daarnaast staat 19 procent van de studenten ook nog regelmatig of altijd rood - en dat kost ook geld! - met een gemiddeld bedrag van 652 euro. Waarom lenen studenten? De belangrijkste reden is dat hun ouders hen financieel niet of te weinig kunnen ondersteunen. Maar ze lenen ook omdat zij ‘gewoon’ geld tekort komen. Hun levensstandaard lijkt te hoog te zijn. Betekende studeren vroeger nog financieel afzien; de huidige student wil toch minstens een I-phone en lekker kunnen eten en drinken (ook buiten de deur). Ruim een kwart van de studenten leent om relaxed de studietijd door te komen! Vooral de thuiswonende respondenten hechten waarde aan luxe en status. Zij hebben minder financiële verantwoordelijkheid dan uitwonenden, en wat ze te besteden hebben, gaat naar leuke dingen. De kans is groot dat zij in de problemen komen wanneer ze wel financieel zelfstandig worden.

Bewuster lenen met de Studieleenwijzer

Studenten zijn ook tamelijk onwetend als het gaat om geld lenen tijdens hun studie. Ze zijn niet goed op de hoogte van de studieleenvoorwaarden. Meer dan de helft van de studenten weet niet dat ze ook tijdens hun studie al rente betalen over hun lening. Een kwart heeft geen idee hoe hoog die rente is en 7 procent denkt zelfs dat ze helemaal geen rente hoeft te betalen! Het is voor een student toch niet te veel gevraagd om te zorgen goed op de hoogte te zijn van de leenvoorwaarden en de financiële gevolgen van de lening op de lange termijn? Om dat laatste te kunnen nagaan, heeft het Nibud een rekentool ontwikkeld voor studenten (en hun ouders). Deze rekentool helpt studenten te berekenen hoeveel ze per maand moeten gaan aflossen. Dit resultaat wordt gekoppeld aan een voorbeeldbegroting. Zo zien studenten niet alleen hoeveel ze moeten aflossen, maar ook met welke vaste lasten ze als starter te maken krijgen en hoeveel ze van hun startsalaris overhouden. Dat geeft houvast bij de overweging wel of niet te lenen en bij het kiezen van het leenbedrag.

Investeren in de toekomst

Lenen hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, zeker niet als studenten weloverwogen kiezen voor een lening. Studeren is tenslotte een investering in de toekomst, en als daar (tijdelijk) een lening voor nodig is, moet dat mogelijk zijn. Maar relaxed kunnen studeren zou niet het uitgangspunt moeten zijn. Studenten bouwen door de lening een flinke schuld op die ze na hun studie terug moeten betalen. ‘Ach, als ik eenmaal een goede baan heb, betaal ik het zo terug’, hoor ik ze zeggen. Dat zal ze straks nog tegenvallen, zeker als blijkt dat ze door de studieschuld een lagere hypotheek krijgen en dat leuke appartement niet kunnen kopen…

(BRON; De Telegraaf)

Studielening niet bedoeld om te skiën

Is het erg om geld van de overheid te lenen om je studie te bekostigen? Nee, vinden deskundigen. Het is eigenlijk normaal. Maar een student moet leren dat een luxe leventje er niet in zit.


Ouders vergeten wel eens dat hun kinderen als ze gaan studeren nog hele jonge mensen zijn, merkt Anja van den Broek, directeur van onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. Financieel moeten de jong-volwassenen vaak nog opgevoed worden, bedoelt ze.

Het is ook niet moeilijk voor studenten om geld te lenen. Als ze een extraatje nodig hebben, kunnen ze dat via internet aanvragen bij DUO, de instelling die namens de overheid studiefinanciering aan studenten verleent, en staat het de volgende maand op hun rekening.

Twee op de drie studenten heeft weliswaar een bijbaan, maar vaak wordt daarbovenop nog extra geleend. Er zijn studenten die zo’n krediet opnemen om een lekkere skivakantie te financieren.

Van den Broek: „Gaat een kind studeren dan moet je toch even met hem of haar om de tafel. Zeg dan: Maak een goede afweging tussen de tijd die je voor ontspanning uittrekt, voor je bijbaan en voor studie. Werk niet te hard: de studie gaat voor. Lenen kan, maar doe het verstandig.”

Natuurlijk zijn er studenten die het prima doen, die leerden al jong met geld om te gaan omdat ze het bijvoorbeeld thuis ook niet breed hadden. Maar de grootste groep, weet zij, is behoorlijk wat luxe gewend. „iPods, computers, twee keer per jaar met vakantie, de kleding die je wilt, de ijskast altijd vol: velen weten echt niet beter. Dan is zo’n studentenbudget opeens een hele terugval. Eten koken voor een euro per persoon, dat is wennen.”

Ouders doen er goed aan hun kinderen erop te wijzen dat ze niet moeten gaan lenen om die luxe van thuis te vervangen, denkt Van den Broek.

Toch, zo blijkt ook uit de cijfers, lenen studenten steeds meer. Ongeveer driekwart heeft een studieschuld en het gemiddelde bedrag stijgt al jaren. In januari 2007 was de gemiddelde studieschuld 10.900 euro, inmiddels is dat 12.500 euro. De hoogste studieschuld is ongeveer een ton.

Reden tot bezorgdheid voor minister van onderwijs Ronald Plasterk. Hij stuurde vorig jaar alle studenten met studiefinanciering een mailtje met een waarschuwing. Leen met wijsheid, staat daarin, ’dit om te voorkomen dat je als student, zonder dat je het in de gaten hebt, een te grote studieschuld opbouwt.’

Nog maar enkele jaren geleden klonken vanuit het ministerie van onderwijs heel andere geluiden. Studenten moesten juist méér lenen. Want het is beter om te lenen en goed te studeren, dan eindeloos tijd kwijt te zijn met weinig zinvolle bijbanen, luidde de redenering.

Studenten zouden zelfs lijden onder ’leenaversie’, was toen het gevoel. Jarenlang spanden bewindslieden van het ministerie zich in om studenten van deze aversie af te helpen. Maar die roep is de laatste jaren door de groeiende studieschuld verstomd.

Onterecht, vindt Hans Vossensteyn van Cheps, onderzoekscentrum voor het hoger onderwijs, verbonden aan de Universiteit Twente. Hij adviseert studenten om wel degelijk te lenen. De gemiddelde schuld wordt pas te hoog als die de 25.000 euro overschrijdt, denkt hij.

Een student moet ongeveer twee jaar na afloop van zijn of haar studie beginnen met afbetalen van de studieschuld. Hij of zij mag er vijftien jaar over doen. „Dat betekent bij een schuld van zo’n 12.000 euro, met rente, dus zo’n 80 euro in de maand, terwijl een gemiddelde student na zijn afstuderen al snel een modaal inkomen heeft. Geen enkel probleem dus.”

En mocht werkloosheid of een laag inkomen wel problemen geven met afbetalen, dan zijn er gunstige regelingen om de afbetaling op te schorten. Het percentage studenten dat de lening niet terugbetaalt is heel klein, weet hij. „Dat bewijst dat die lening dus ook vrij eenvoudig terugbetaald kan worden.”

Ouders moeten niet schromen hun kinderen te adviseren bij te lenen, vindt hij. „Een lening maakt de student ook tot een bewustere consument. In Nederland is veel studie-uitval, veel studenten wisselen van studie, dat is zonde.”

Een jaar vertraging vanwege een bijbaan is al net zo goed jammer. „Het betekent dat je aan het einde van je loopbaan een jaar minder kunt werken en dan zit je op een heel goed inkomen. Bekijk je het in dat perspectief dan is niet lenen gewoon ontzettend dom.”

Anja van den Broek van ResearchNed is het wel met hem eens, al begrijpt ze de minister ook. Van den Broek: Lenen is niet verkeerd, maar doe het wel verstandig: daar komt het simpelweg op neer.


© Trouw 2010

Banken en de studielening

Verschillende banken bieden de studentenlening aan. Hieronder een overzicht:

Rabobank
ING Bank

Basisbeurs te weinig?

Als student kunnen de kosten te hoog worden. Denk dan niet alleen aan de kosten voor je studie, zoals studieboeken en collegegelden, maar ook het wonen en leven van een student kan ervoor zorgen dat je behoorlijk krap bij kas komt te zitten. Een mogelijkheid om hiermee om te gaan is te kiezen voor een studenten baan. Echter kan het zijn dat je dit niet kunt realiseren omdat je studie teveel tijd kost. Dan kan je ervoor kiezen om een studentenlening aan te gaan.

Lees meer...

Wat houdt de studentenlening in?

Studentenlening
Als student heb je het niet makkelijk. De huidige studiefinanciering is niet voldoende om fatsoenlijk van te leven en tijd voor een bijbaan hebben de meeste studenten niet. Om toch aan extra geld tijdens de studie te komen kun je als student op verschillende manieren snel geld lenen. Een studentenlening is dan een absolute uitkomst.

Waarom een studentenlening aanvragen?
Een studentenlening (ook wel studentenkrediet genoemd) is niets anders dan een reguliere lening maar dan met betere voorwaarden. Banken en financieringsmaatschappijen roepen deze speciale studentenleningen in het leven omdat ze studenten graag in een vroeg stadium aan zich binden. Studenten hebben een uitstekend toekomst perspectief en zullen, naar alle waarschijnlijkheid, fors boven modaal gaan verdienen.

Daarom juist NU een studentenlening afsluiten
Ben je nog student? Profiteer dan juist nu van een zeer lage rente. Wij hebben de betere kredietverstrekkers van Nederland geselecteerd waarbij je gratis en vrijblijvend een offerte voor een studentenlening kunt aanvragen. Als student lenen kan zeker, en ook na je studie kan je blijven profiteren van de voordelen van een studentenlening!

Studentenlening met BKR registratie
Ook een studentenlening met BKR registratie is mogelijk. Veelal wordt er een iets hogere rente gevraagd, een zogenaamde risico opslag. Wanneer u hier rekening mee houdt door bijvoorbeeld een lager kredietbedrag te lenen kunt u redelijk veilig een studentenlening met BKR registratie nemen. Vergelijk de verschillende kredietverstrekkers, let op de rentes en voorwaarden en lenen met een BKR registratie hoeft een groot probleem te zijn. Lees meer over geld lenen met BKR registratie.

Bron: www.snelgeldlenen.nl

Waarom de studentenlening?

Een studentenlening is een aparte vorm van lenen en – zoals de naam al doet vermoeden – speciaal aangeboden voor de student. De studentenlening houdt rekening met de studie van de student, wat inhoudt dat het krediet pas na afloop van de studie terug hoeft te worden betaald.

Reguliere lening
Voor studenten is deze persoonlijke benadering een groot voordeel ten opzichte van reguliere leningen, omdat de studenten waarschijnlijk na hun studie een baan vinden. Een baan betekent salaris en salaris betekent dat de lening kan worden afbetaald.

IB-Groep
Een bekend voorbeeld van de studentenlening, is de IB-Groep. Zij bieden enkel en alleen studenten een lening aan. De IB-Groep heeft een lagere rente dan een ‘gewone’ geldverstrekker.

Banken
Een studentenlening bij banken is ook zeer populair onder studenten, vanwege de lage rente.
De bank houdt de rente laag omdat ze meedenkt met de studenten. De studenten leren een vak en zullen daar een diploma inhalen. Vervolgens gaan zij werken en kunnen zij beginnen met aflossen. Maar als de student een prettige ervaring heeft bij de bank, is dit natuurlijk alleen maar gunstig. Een bank blijft een bank en zal alles doen om winst te maken. Het aanbieden van een goedkope lening, is in feite een investering.

Aanvragen
Een studentenlening is, mede door het hoge aanbod, eenvoudig aan te vragen. Een voorwaarde is dat je in Nederland moet wonen en dus ook in het bezit dient te zijn van een Nederlands paspoort. Ook moet je ouder zijn dan 18 om zelf een lening te kunnen afsluiten. Dat geldt ook voor andere leningen dan de studentenlening. Tevens kijken de kredietverstrekkers naar je verleden. Als je al eerder schulden hebt gehad – en mogelijk een notering bij het BKR – zou dit problemen op kunnen leveren.