Studieschuld loopt hoog op

De studieschuld van studenten loopt in rap tempo op. Bijna de helft van de studenten leent, gemiddeld bijna 400 euro per maand. Noodzakelijk? Niet echt, een kwart van de lenende studenten leent om relaxed te kunnen studeren.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het leengedrag van studenten van het Nibud. Reden genoeg voor studenten (en hun ouders) om eens kritisch naar hun leengedrag te kijken.

De cijfers liegen er niet om. Van de huidige eerstejaars studenten heeft een kwart al een rentedragende lening aangevraagd en maakt één op de drie gebruik van het collegegeldkrediet. Een eerstejaars student leent gemiddeld 320 euro per maand en heeft zo na vier jaar een studieschuld van minimaal 15.360 euro. En dat is nog exclusief rente! De gemiddelde schuld van studenten die in 2008 hun studie hebben beëindigd, was in januari 2009 nog zo’n 12.500 euro (inclusief rente). Vier jaar eerder was het zelfs nog net geen 10.000 euro (inclusief rente). De studieschuld stijgt dus enorm. En dat is zorgwekkend.

Relaxed studeren?

De studielening is de belangrijkste lening die studenten hebben. Daarnaast staat 19 procent van de studenten ook nog regelmatig of altijd rood - en dat kost ook geld! - met een gemiddeld bedrag van 652 euro. Waarom lenen studenten? De belangrijkste reden is dat hun ouders hen financieel niet of te weinig kunnen ondersteunen. Maar ze lenen ook omdat zij ‘gewoon’ geld tekort komen. Hun levensstandaard lijkt te hoog te zijn. Betekende studeren vroeger nog financieel afzien; de huidige student wil toch minstens een I-phone en lekker kunnen eten en drinken (ook buiten de deur). Ruim een kwart van de studenten leent om relaxed de studietijd door te komen! Vooral de thuiswonende respondenten hechten waarde aan luxe en status. Zij hebben minder financiële verantwoordelijkheid dan uitwonenden, en wat ze te besteden hebben, gaat naar leuke dingen. De kans is groot dat zij in de problemen komen wanneer ze wel financieel zelfstandig worden.

Bewuster lenen met de Studieleenwijzer

Studenten zijn ook tamelijk onwetend als het gaat om geld lenen tijdens hun studie. Ze zijn niet goed op de hoogte van de studieleenvoorwaarden. Meer dan de helft van de studenten weet niet dat ze ook tijdens hun studie al rente betalen over hun lening. Een kwart heeft geen idee hoe hoog die rente is en 7 procent denkt zelfs dat ze helemaal geen rente hoeft te betalen! Het is voor een student toch niet te veel gevraagd om te zorgen goed op de hoogte te zijn van de leenvoorwaarden en de financiële gevolgen van de lening op de lange termijn? Om dat laatste te kunnen nagaan, heeft het Nibud een rekentool ontwikkeld voor studenten (en hun ouders). Deze rekentool helpt studenten te berekenen hoeveel ze per maand moeten gaan aflossen. Dit resultaat wordt gekoppeld aan een voorbeeldbegroting. Zo zien studenten niet alleen hoeveel ze moeten aflossen, maar ook met welke vaste lasten ze als starter te maken krijgen en hoeveel ze van hun startsalaris overhouden. Dat geeft houvast bij de overweging wel of niet te lenen en bij het kiezen van het leenbedrag.

Investeren in de toekomst

Lenen hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, zeker niet als studenten weloverwogen kiezen voor een lening. Studeren is tenslotte een investering in de toekomst, en als daar (tijdelijk) een lening voor nodig is, moet dat mogelijk zijn. Maar relaxed kunnen studeren zou niet het uitgangspunt moeten zijn. Studenten bouwen door de lening een flinke schuld op die ze na hun studie terug moeten betalen. ‘Ach, als ik eenmaal een goede baan heb, betaal ik het zo terug’, hoor ik ze zeggen. Dat zal ze straks nog tegenvallen, zeker als blijkt dat ze door de studieschuld een lagere hypotheek krijgen en dat leuke appartement niet kunnen kopen…

(BRON; De Telegraaf)